Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), publikowany przez Bureau for Investments and Economic Cycles (BIEC), rejestruje zmiany w poziomie aktywności z wyprzedzeniem w stosunku do rzeczywistości. Jest prognozą krótkookresową. Wyprzedza szczyty i dna cykli koniunkturalnych i cykli wzrostowych.

Wskaźnik publikowany jest raz w miesiącu, ok. 28 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 października 2020 161,2 159,3
27 listopada 2020 158,8 161,1
29 grudnia 2020 161,1 159,0
Następna publikacja