Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wskaźnik Rynku Pracy (WPR) prognozuje główne tendencje stopy bezrobocia rejestrowanego.

Publikowany jest raz w miesiącu, ok. 33 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
28 października 2020 66,6 67,5
30 listopada 2020 71,2 67,2
30 grudnia 2020 70,0 71,3
Następna publikacja