Sprzedaż detaliczna r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane nt. sprzedaży detalicznej pozwalają ocenić bieżącą koniunkturę gospodarczą i dlatego są jednym z ważniejszych raportów makroekonomicznych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) definiuje sprzedaż detaliczną jako sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywaną przez punkty sprzedaży detalicznej, placówki gastronomiczne oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców.

Wyniki sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym są mocno skorelowane z produkcją przemysłową. Dlatego na jej podstawie można prognozować jak będzie kształtowała się roczna dynamika produkcji.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
23 listopada 2020 -2,1 % 2,7 %
21 grudnia 2020 -5,3 % -2,1 %
22 stycznia 2021 -0,8 % -5,3 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 19 lutego 2021