Saldo obrotów towarowych (EUR) (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Saldo obrotów towarowych to różnica między ogólną wartością eksportu towarów, a importu towarów danego kraju lub grupy krajów. W przypadku przewagi eksportu towarów nad importem towarów występuje saldo dodatnie. W przypadku importu towarów wyższego od eksportu towarów występuje saldo ujemne. Saldo może być zrównoważone wówczas, gdy wartość eksportu towarów jest równa wartości importu towarów. Saldo może dotyczyć obrotów ogółem, obrotów z jednym krajem lub grupą krajów, a także z wydzieloną grupą towarów oraz poszczególnymi towarami.

Źródłem definicji jest Główny Urząd Statystyczny

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
13 listopada 2020 1238 mln 989 mln
14 grudnia 2020 1732 mln 1238 mln
13 stycznia 2021 1756 mln 1755 mln
Następna publikacja