Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 listopada 2020 5458,88 5371,56
17 grudnia 2020 5484,07 5458,88
21 stycznia 2021 5973,75 5484,07
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 lutego 2021