Produkcja przemysłowa r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane o produkcji przemysłowej, a właściwie produkcji sprzedanej przemysłu, bo takie nazewnictwo stosuje Główny Urząd Statystyczny, które je publikuje, są podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Badane są firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie.

Razem z danymi o produkcji sprzedanej przemysłu Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o produkcji budowlano-montażowej. Dotyczą one robót o charakterze inwestycyjnym i remontowym, które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, zatrudniające powyżej 9 osób. W obu przypadkach Główny Urząd Statystyczny publikuje zarówno dane wyrównane, jak i niewyrównane sezonowo. Uwagę rynków przyciągają dane produkcji niewyrównane sezonowo, odnoszące się do rocznej dynamiki.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 października 2020 5,9 % 1,5 %
20 listopada 2020 1,0 % 5,9 %
18 grudnia 2020 5,4 % 1,0 %
Następna publikacja