Produkcja budowlano-montażowa s.a. r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.

Razem z danymi o produkcji budowlano-montażowej GUS publikuje dane o produkcji przemysłowej, będące podstawowym miernikiem działalności gospodarczej. Obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. W obu przypadkach Główny Urząd Statystyczny publikuje zarówno dane wyrównane, jak i niewyrównane sezonowo. Uwagę rynków przyciągają dane produkcji niewyrównane sezonowo, odnoszące się do rocznej dynamiki.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
21 października 2020 -10,6 % -10,3 %
23 listopada 2020 -3,4 % -10,6 %
21 grudnia 2020 -7,1 % -3,4 %
Następna publikacja