PKB s.a. r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje dane o PKB niewyrównane i wyrównane sezonowo. W tym pierwszym przypadku, stanowiącym podstawową formę prezentacji danych o polskim PKB, GUS publikuje je w stałych cenach średniorocznych z roku poprzedniego. Dynamika PKB odnoszona jest do kwartału roku poprzedniego. W drugim przypadku do obliczeń stosowane są ceny stałe z 2005 roku. Jest to podstawowa forma prezentacji danych w Europie. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektu zmienności kalendarzowej i zmienności dni roboczych oraz efektu sezonowości. Pozwala ono lepiej ocenić rzeczywistą zmianę aktywności gospodarczej w danym kwartale. PKB wyrównany sezonowo prezentowany jest zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i do kwartału roku poprzedniego. GUS publikuje wstępne szacunki Produktu Krajowego Brutto 61 dni po zakończeniu kwartału. Dane nieostateczne publikowane są w maju (I i II kw.) lub wrześniu (III i IV kw.) roku następnego. Natomiast dane ostateczne publikowane są w maju drugiego roku po roku publikacji danych.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
31 sierpnia 2020 -7,9 % 1,7 %
13 listopada 2020 -2,0 % -8,0 %
30 listopada 2020 -1,8 % -8,0 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 12 lutego 2021