Koniunktura w usługach (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w oparciu o pytania ankietowe adresowane do dyrektorów wyselekcjonowanych przedsiębiorstw reprezentujących konkretne branże. Horyzont pytań wynosi 3 miesiące. Poszczególne wskaźniki koniunktury powstają w formie sald różnic pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Jakkolwiek dane nt. koniunktury rzucają dodatkowe światło na sytuację gospodarczą, to nie wywołują emocji na rynkach finansowych.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 października 2017
22 listopada 2017
21 grudnia 2017
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych