Koniunktura w handlu detalicznym (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w oparciu o pytania ankietowe adresowane do dyrektorów wyselekcjonowanych przedsiębiorstw reprezentujących konkretne branże. Horyzont pytań wynosi 3 miesiące. Poszczególne wskaźniki koniunktury powstają w formie sald różnic pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi. Jakkolwiek dane nt. koniunktury rzucają dodatkowe światło na sytuację gospodarczą, to nie wywołują emocji na rynkach finansowych.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 października 2017 10,3 11,4
22 listopada 2017 11,2 10,3
21 grudnia 2017 9,4 11,2
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych