Inflacja - 15% średnia obcięta r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. Narodowy Bank Polski publikuje cztery miary inflacji bazowej. Są to inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii, inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych, inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych oraz 15 proc. średnia odcięta. Uwaga rynków finansowych koncentruje się przede wszystkim na tej pierwszej wartości. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii. A więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
16 października 2020 3,2 % 3,2 %
16 listopada 2020 3,1 % 3,2 %
16 grudnia 2020 3,0 % 3,1 %
Następna publikacja