Indeks PMI dla przemysłu (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks PMI, a właściwie Wskaźnik Menadżerów Logistyki polskiego sektora przemysłowego jest przygotowywany firmę badawczą Markit Economics. Powstaje on w oparciu o miesięczną ankietę przeprowadzona wśród kadry kierowniczej ponad 300 polskich firm, w której oceniają oni zmiany zamówień, produkcji, zatrudnienia, prędkości dostaw oraz zapasów. Wskaźnik Menadżerów Logistyki jest wskaźnikiem sumarycznym, przedstawiającym kondycję sektora przemysłowego. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji. Indeks PMI jest doskonałym wskaźnikiem wyprzedzającym dynamikę zmian produkcji przemysłowej w Polsce.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
2 listopada 2020 50,8 50,8
1 grudnia 2020 50,8 50,8
4 stycznia 2021 51,7 50,8
Następna publikacja