Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (inflacja producencka, inflacja PPI) obrazują zmiany cen w przemyśle, definiowanych jako kwoty pieniędzy które otrzymuje producent za produkty, pomniejszone o należne podatki oraz o ewentualne rabaty i opusty. Comiesięcznym badaniem objęte jest ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób. Dane o cenach produkcji publikowane są w odniesieniu zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Uwaga inwestorów skupia się na tym drugim sposobie ich prezentacji. Dane te pozwalają ocenić czy na etapie produkcji pojawiła się presja inflacyjna, która mogłaby wpłynąć na wzrost cen w detalu. Nie wywołują one jednak równie dużych emocji jak inflacja konsumencka. Przede wszystkim dlatego, że wpływ na tą drugą inflację mają nie tylko ceny produkcji, ale również i ceny usług. Razem z danymi o cenach produkcji sprzedanej przemysłu, Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o cenach produkcji budowlano-montażowej. Badanie obejmuje ceny robót wyselekcjonowanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych (około 480 miesięcznie), które zatrudniają powyżej 9 osób.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 listopada 2020 -0,4 % -1,4 %
18 grudnia 2020 -0,2 % -0,5 %
22 stycznia 2021 0,0 % -0,2 %
Następna publikacja