Ceny produkcji budowlano-montażowej r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Ceny produkcji budowlano-montażowej prezentują miesięczną i roczną dynamikę cen robót wyselekcjonowanych przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowych (około 480 miesięcznie), które zatrudniają powyżej 9 osób. Ich publikacja nie wywołuje emocji na rynkach finansowych. Razem z danymi o cenach produkcji sprzedanej przemysłu Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu, czyli popularną inflację producencką czy też inflację PPI. Obejmują one zmiany cen w górnictwie, przetwórstwie przemysłowym, u wytwórców energii elektrycznej i gazu oraz wytwórców i dostawców wody. Badania obejmują ponad 3 tys. wyselekcjonowanych podmiotów, w których zatrudnienie przekracza 9 osób.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 października 2020 2,5 % 2,5 %
20 listopada 2020 2,5 % 2,5 %
18 grudnia 2020 2,4 % 2,4 %
Następna publikacja