Stopa bezrobocia (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. W ramach raportu o rynku pracy serwis macroNEXT prezentuje:Stopę bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażoną jako procent całej siły roboczej,Zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości pracowników zatrudnionych w nowozelandzkich przedsiębiorstwach. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 35 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 maja 2020 4,2 % 4,0 %
5 sierpnia 2020 4,0 % 4,2 %
3 listopada 2020 5,3 % 4,0 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 lutego 2021