Saldo rachunku bieżącego (NZD) (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Nową Zelandię z resztą świata. Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.

Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 czerwca 2020 1,56 mld -2,66 mld
16 września 2020 1,83 mld 1,9 mld
15 grudnia 2020 -3,52 mld 1,91 mld
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 marca 2021