PKB s.a. r/r (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Nowej Zelandii publikuje Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii). Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
18 czerwca 2020 -0,2 % 1,8 %
17 września 2020 -12,4 % -0,1 %
16 grudnia 2020 0,4 % -11,3 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 marca 2021