Inflacja PPI k/k (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców towarów i usług. Konstruowany jest w oparciu o informacje o cenach ok. 13 tys. towarów, zbierane za pomocą ankiet przeprowadzanych wśród ok. 3 tys. respondentów. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 47 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 maja 2020 -0,3 % 0,3 %
19 sierpnia 2020 -1,0 % -0,3 %
17 listopada 2020 0,6 % -0,9 %
Następna publikacja