Inflacja CPI r/r (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja CPI (Consumer price index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informacje o cenach pochodzą od ankieterów lub z kwestionariuszy przesyłanych pocztą. Dane te zbierane są co tydzień, miesiąc, kwartał lub rok, w zależności od przewidywanej częstotliwości zmian określonej grupy towarów lub usług. Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 17 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 kwietnia 2020 2,5 % 1,9 %
16 lipca 2020 1,5 % 2,5 %
22 października 2020 1,4 % 1,5 %
Następna publikacja