Indeks zaufania konsumentów (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks zaufania konsumentów to raport publikowany wspólnie przez Westpac New Zealand i McDermott Miller. Powstaje on na podstawie ankiety przeprowadzanej na reprezentatywnej grupie około 1,5 tysiąca nowozelandzkich gospodarstw domowych. Indeks zaufania konsumentów opiera się na odpowiedziach na pięć pytań dotyczących finansów osobistych, oczekiwań wobec ogólnej sytuacji gospodarczej oraz postawy wobec zakupów głównych produktów gospodarstwa domowego. Odczyt powyżej 100 oznacza przewagę optymizmu nad pesymizmem wśród konsumentów.

Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 15 dnia miesiąca kończącego kwartał.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
15 czerwca 2020 97,2 104,2
14 września 2020 95,1 97,2
14 grudnia 2020 106,0 95,1
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych