Indeks kosztów zatrudnienia k/k (Nowa Zelandia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks kosztów zatrudnienia to publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) raport dostarczający informacji o zmianach w kosztach pracy. Dane obejmują wszystkich pracowników najemnych, we wszystkich zawodach i wszystkich branżach, z wyjątkiem tych zatrudnianych w gospodarstwach domowych. Dla potrzeb obliczenia tego wskaźnika każdemu rodzajowi pracy przypisana jest odpowiednia waga odzwierciedlająca znaczenie stanowiska w ramach przemysłu, grupy zawodowej, sektora własności.

Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 30 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 maja 2020 0,3 % 0,6 %
5 sierpnia 2020 0,2 % 0,3 %
3 listopada 2020 0,4 % 0,2 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 lutego 2021