Stopa bezrobocia s.a. (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport powstający na podstawie danych zbieranych przez Bundesagentur für Arbeit (Federalny Urząd Pracy) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Niemiec. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 65 lat, pozostaje bez pracy lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin (obecnie mniej niż 15 godzin tygodniowo) i poszukuje pracy w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin tygodniowo, podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu. Osoba taka musi dodatkowo być zarejestrowana w odpowiednim urzędzie pracy, gotowa do podjęcia pracy i nie może mieć orzeczonej niezdolności do pracy.Raport publikowany jest raz w miesiącu, pod koniec raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 6,2 % 6,3 %
1 grudnia 2020 6,1 % 6,2 %
5 stycznia 2021 6,1 % 6,1 %
Następna publikacja