Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Niemiec. Dane pochodzą z comiesięcznych ankiet, przeprowadzanych przez urzędy statystyczne w poszczególnych landach, wśród przedsiębiorców zatrudniających 50 i więcej osób. Ankiety te zawierają pytania dotyczące ilości i wartości zamówień, z podziałem na ponad 6 tys. produktów przemysłowych, zgodnie z niemiecką klasyfikacją statystyczną. Ok. 25 dnia miesiąca następującego po raportowanym, dane przekazywane są do głównego urzędu statystycznego, który kalkuluje i publikuje indeks.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 38 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 listopada 2020 -7,3 % -8,7 %
7 grudnia 2020 -3,0 % -6,7 %
8 stycznia 2021 -2,6 % -2,7 %
Następna publikacja