Produkcja przemysłowa s.a. m/m (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Niemiec. Dane pochodzą z comiesięcznych ankiet, przeprowadzanych przez urzędy statystyczne w poszczególnych landach, wśród przedsiębiorców zatrudniających 50 i więcej osób. Ankiety te zawierają pytania dotyczące ilości i wartości zamówień, z podziałem na ponad 6 tys. produktów przemysłowych, zgodnie z niemiecką klasyfikacją statystyczną. Ok. 25 dnia miesiąca następującego po raportowanym, dane przekazywane są do głównego urzędu statystycznego, który kalkuluje i publikuje indeks.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 38 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 listopada 2020 1,6 % 0,5 %
7 grudnia 2020 3,2 % 2,3 %
8 stycznia 2021 0,9 % 3,4 %
Następna publikacja