PKB s.a. k/k (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Niemiec publikuje Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 55 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
25 sierpnia 2020 -9,7 % -2,0 %
30 października 2020 8,2 % -9,8 %
24 listopada 2020 8,5 % -9,8 %
Następna publikacja