Inflacja PPI r/r (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja PPI (Producer Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców działających i sprzedających na terenie Niemiec. Raport ten dotyczy przemysłu, górnictwa, branży energetycznej i wodnej. Obejmuje zarówno ceny sprzedaży produktów przemysłowych krajowym odbiorcom na różnych etapach procesu gospodarczego, jak i sprzedaży między przedsiębiorstwami przemysłowymi. Informacje o cenach gromadzone są 15 dnia każdego miesiąca przez urzędy statystyczne poszczególnych landów i następnie przekazywane do głównego urzędu statystycznego, który kalkuluje i publikuje odpowiednie indeksy. W badaniu udział bierze ok. 5030 przedsiębiorstw dostarczających informacji o cenach 1254 rodzajach produktów. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 października 2020 -1,0 % -1,2 %
20 listopada 2020 -0,7 % -1,0 %
18 grudnia 2020 -0,5 % -0,7 %
Następna publikacja