Inflacja HICP r/r (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych (jednoosobowe, pary, rodziny), wszystkich regionów kraju, na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Koszyk dóbr jest na bieżąco modyfikowany. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki inflacji konsumenckiej:inflacja CPI Consumer Price Index czyli wskaźnik oparty na danych pochodzących z budżetów domowych, obejmujący wszystkie towary,inflacja HICP Harmonised Index of Consumer Prices czyli wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej, służący między innymi do oceny czy dane państwo członkowskie może uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych. Raport publikowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. 14 dni wcześniej. Dane finalne publikowane są raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
11 grudnia 2020 -0,7 % -0,5 %
6 stycznia 2021 -0,7 % -0,7 %
19 stycznia 2021 -0,7 % -0,7 %
Następna publikacja