Indeks zaufania konsumentów - GfK (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks zaufania niemieckich konsumentów publikowany jest przez Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej na zlecenie Komisji Europejskiej wśród ok. 2 tys. niemieckich konsumentów. W ankiecie tej prognozują oni swoje dochody, wydatki (z podziałem na 20 różnych obszarów dóbr i usług) i oszczędności w kolejnym miesiącu. Indeks zaufania konsumentów tworzony jest przez Gfk od 1980 roku.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dnia raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
22 października 2020 -3,1 -1,7
26 listopada 2020 -6,7 -3,2
22 grudnia 2020 -7,3 -6,8
Następna publikacja