Indeks instytutu Ifo (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Ifo, a właściwie indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo (Ifo Business Climate) publikowany jest przez Institut für Wirtschaftsforschung (Instytut Badań nad Gospodarką) z siedzibą w Monachium. Obrazuje on nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców i jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiego gospodarki. Jego historia sięga roku 1991. Historia instytutu jest znacznie dłuższa.

Indeks Ifo powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Oceniają oni bieżącą koniunkturę oraz oczekiwaną jej zmianę w najbliższych sześciu miesiącach. Na podstawie tych ocen powstają dwa subindeksy, które odpowiednio obrazują bieżącą (Business Situation) i przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Stanowią one źródło do obliczeń indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo. Jego wartość jest skorygowana o wpływ czynników sezonowych.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. trzeciego tygodnia raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
26 października 2020 92,7 93,2
24 listopada 2020 90,7 92,5
18 grudnia 2020 92,1 90,9
Następna publikacja