Ceny importu r/r (Niemcy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Ceny importu to wskaźnik stanowiący część raportu informującego o zmianie cen w handlu zagranicznym Niemiec, publikowanego przez Destatis (niemiecki urząd statystyczny). Raport ten dostarcza informacji o średniej zmianie cen wszystkich dóbr, które podlegają wymianie handlowej Niemiec z innymi krajami. Jest liczony głównie w oparciu o dane zbierane każdego miesiąca wśród reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw. Wskaźnik cen importu opiera się o dane zbierane wśród ok. 3 tys. firm. W przypadku niektórych towarów (np. zboża, metale szlachetne), podlegających handlowi na międzynarodowych giełdach towarowych, brane są również pod uwagę notowania publikowane w specjalistycznych czasopismach. Wskaźnik cen importu odzwierciedla średni poziom cen transakcyjnych wszystkich podobnych umów zwartych w danym miesiącu. Nie zawiera ceł, podatków, dotacji. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
28 października 2020 -4,3 % -4,0 %
27 listopada 2020 -3,9 % -4,3 %
23 grudnia 2020 -3,8 % -3,9 %
Następna publikacja