Wydajność pracy (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wydajność pracy to publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) raport dostarczający informacji o zmianach wydajności pracy rozumianej jako miara relacji pomiędzy czasem potrzebnym na wytworzenie dóbr i usług a faktyczną produkcją. Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 75 dni po zakończeniu kwartału.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
3 czerwca 2020 3,4 % -0,1 %
2 września 2020 9,8 % 4,5 %
2 grudnia 2020 -10,3 % 10,5 %
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 4 marca 2021