Saldo rachunku bieżącego (CAD) (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Saldo rachunku bieżącego to część publikowanego raz na kwartał przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) raportu dotyczącego różnic pomiędzy eksportem a importem kraju. Na saldo rachunku bieżącego składają się m.in. saldo wymiany towarów i usług z zagranicą, saldo dochodów oraz bieżące transfery. Saldo rachunku bieżącego może być dodatnie lub ujemne co pozwala określić czy dany kraj jest raczej pożyczkodawcą czy pożyczkobiorcą w stosunku do reszty świata. Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
28 maja 2020 -11,09 mld -9,31 mld
27 sierpnia 2020 -8,6 mld -13,22 mld
30 listopada 2020 -7,53 mld -7,00 mld
Następna publikacja