Produkcja sprzedana m/m (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja sprzedana to raport publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) obejmujący informacje o zmianie wielkości sprzedaży w sektorze przemysłowym Kanady. Obejmuje on dane z przedsiębiorstw produkcyjnych działających zarówno w formie przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną jak i tych nie posiadających osobowości prawnej. Dane zbierane są w formie obowiązkowej, miesięcznej ankiety przeprowadzanej wśród losowo wybranej próby. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu raportowanego miesiąca.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
16 listopada 2020 1,5 % -1,4 %
15 grudnia 2020 0,3 % 1,5 %
19 stycznia 2021 -0,6 % 0,2 %
Następna publikacja