PKB k/k (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady). Serwis macroNEXT prezentuje również PKB annualizowany czyli hipotetyczną zmianę PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał. Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 maja 2020 -2,1 % 0,1 %
28 sierpnia 2020 -11,5 % -2,1 %
1 grudnia 2020 8,9 % -11,3 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 marca 2021