Miesięczny PKB m/m (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady). Miesięczny PKB publikowany jest ok. 60 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 1,2 % 3,1 %
1 grudnia 2020 0,8 % 0,9 %
23 grudnia 2020 0,4 % 0,8 %
Następna publikacja