Inflacja IPPI r/r (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja IPPI (Industrial Product Price Index) to wskaźnik inflacji producenckiej publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez producentów działających na terenie Kanady. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatków, kosztów transportu ani innych kosztów powiększających cenę dla ostatecznego nabywcy. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 -2,2 % -2,3 %
30 listopada 2020 0,7 % -2,2 %
5 stycznia 2021 0,0 % 0,7 %
Następna publikacja