Inflacja bazowa CPI m/m (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą zmienność cen żywności oraz dużą zmienność cen energii podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową (Core CPI), która z koszyka dóbr i usług wyklucza warzywa, owoce, benzynę, olej opałowy, gaz ziemny, odsetki od kredytów hipotecznych, transport międzymiastowy i wyroby tytoniowe. Serwis macroNEXT publikuje wskaźnik inflacji obejmujący wszystkie towary (inflacja CPI) oraz wskaźnik inflacji bazowej (inflacja bazowa CPI). Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 22 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
21 października 2020 0,1 % 0,0 %
18 listopada 2020 0,4 % 0,1 %
16 grudnia 2020 0,2 % 0,4 %
Następna publikacja