Indeks PMI dla przemysłu (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Kanady przygotowywany jest przez RBC (Royal Bank of Canada) oraz Markit Economics i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Kanadzie. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych ankiet przeprowadzanych wśród członków kady kierowniczej w ponad 400 przedsiębiorstwach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. produkcji, zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
2 listopada 2020 55,5 56,0
1 grudnia 2020 55,8 55,5
4 stycznia 2021 57,9 55,8
Następna publikacja