Indeks Ivey PMI s.a. (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Ivey PMI (Purchasing Managers Index) to publikowany przez Richard Ivey School of Business wskaźnik aktywności gospodarczej Kanady. Opiera się on na danych opracowywanych na podstawie comiesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w 175 firmach. Wybór firm dokonywany jest w sposób, który gwarantuje statystyczne odzwierciedlenie gospodarki jako całości. Menadżerowie zaopatrzenia z sektora zarówno prywatnego jak i publicznego odpowiadają na pytania dot. zakupów, zapasów, zatrudnienia, dostaw i cen. Raport ten (poprzednio zwany Report on Business) publikowany jest od około 70 lat. Poziom indeksu Ivey PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności gospodarczej w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 4 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 listopada 2020 54,5 54,3
7 grudnia 2020 52,7 54,5
7 stycznia 2021 46,7 52,7
Następna publikacja
Data publikacji piątek 5 lutego 2021