Indeks cen nowych domów m/m (Kanada)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks cen nowych domów to wskaźnik publikowany przez Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady) dostarczający informacji o cenach nowych domów. Wskaźnik obrazuje zmianę w czasie cen uzgodnionych przez kupujących i sprzedających w momencie podpisania umowy. Indeks opiera się o ceny podawane przez sprzedających, nie zawierające podatku VAT.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 42 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 listopada 2020 0,8 % 1,2 %
21 grudnia 2020 0,6 % 0,8 %
21 stycznia 2021 0,3 % 0,6 %
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych