Stopa bezrobocia (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport powstający na podstawie danych zbieranych przez Statistics Bureau of Japan (urząd statystyczny Japonii) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Japonii. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która pozostaje bez pracy, jest gotowa do jej podjęcia i aktywnie jej poszukuje. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pod koniec miesiąca następującego po raportowanym.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 3,0 % 3,0 %
1 grudnia 2020 3,1 % 3,0 %
25 grudnia 2020 2,9 % 3,1 %
Następna publikacja