Produkcja przemysłowa s.a. m/m (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Japonii.

Dane dotyczące produkcji przemysłowej Japonii publikowane w serwisie macroNEXT zawierają dwie składowe: produkcja przemysłowa s.a. czyli dane sezonowo wyrównane oraz produkcja przemysłowa n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo.

Raport zawiera dane miesięczne i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 30 i 45 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
14 grudnia 2020 4,0 % 3,9 %
28 grudnia 2020 0,0 % 4,0 %
18 stycznia 2021 -0,5 % 4,0 %
Następna publikacja