Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Japonii.

Dane dotyczące produkcji przemysłowej Japonii publikowane w serwisie macroNEXT zawierają dwie składowe: produkcja przemysłowa s.a. czyli dane sezonowo wyrównane oraz produkcja przemysłowa n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo.

Raport zawiera dane miesięczne i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 30 i 45 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
14 grudnia 2020 -3,0 % -9,0 %
28 grudnia 2020 -3,4 % -3,0 %
18 stycznia 2021 -3,9 % -3,0 %
Następna publikacja