Inflacja bazowa CPI r/r (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistics Bureau of Japan (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i.in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki inflacji konsumenckiej:inflacja CPI Consumer Price Index czyli wskaźnik obejmujący wszystkie towary zawarte w koszyku,inflacja bazowa CPI inflacja po wyłączeniu z koszyka świeżej żywności,inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio wskaźnik obliczany dla rejonu Tokio, po wyłączeniu z pełnego koszyka świeżej żywności. Raport publikowany jest raz w miesiącu. Inflacja CPI oraz inflacja bazowa CPI ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca. Łącznie z tymi wskaźnikami publikowane są wstępne wyniki inflacji bazowej CPI dla rejonu Tokio za dany miesiąc.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 listopada 2020 -0,7 % -0,3 %
18 grudnia 2020 -0,9 % -0,7 %
22 stycznia 2021 -1,0 % -0,9 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 19 lutego 2021