Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio r/r (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Statistics Bureau of Japan (urząd statystyczny Japonii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług, takich jak żywność, odzież, transport, edukacja, opieka medyczna i.in. Koszyk nie zawiera składek i darowizn na cele religijne, podatków dochodowych, oszczędności itp. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki inflacji konsumenckiej:inflacja CPI Consumer Price Index czyli wskaźnik obejmujący wszystkie towary zawarte w koszyku,inflacja bazowa CPI inflacja po wyłączeniu z koszyka świeżej żywności,inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio wskaźnik obliczany dla rejonu Tokio, po wyłączeniu z pełnego koszyka świeżej żywności. Raport publikowany jest raz w miesiącu. Inflacja CPI oraz inflacja bazowa CPI ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca. Łącznie z tymi wskaźnikami publikowane są wstępne wyniki inflacji bazowej CPI dla rejonu Tokio za dany miesiąc.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 -0,5 % -0,2 %
27 listopada 2020 -0,7 % -0,5 %
25 grudnia 2020 -0,9 % -0,7 %
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych