Indeks zaufania konsumentów (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks zaufania konsumentów to raport publikowany przez Cabinet Office (Kancelarię Premiera Japonii). Powstaje on na podstawie ankiety przeprowadzanej 15-tego dnia każdego miesiąca wśród ponad 6,7 tys. gospodarstw domowych. W ankiecie tej konsumenci oceniają swoją oraz ogólną sytuację ekonomiczną, dochody, zatrudnienie, planowane wydatki na dobra trwałe.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 33,6 32,7
2 grudnia 2020 33,7 33,6
6 stycznia 2021 31,8 33,7
Następna publikacja