Indeks Tankan dla przemysłu (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Tankan to raport publikowany przez Bank Centralny Japonii, odzwierciedlający nastroje przedsiębiorców. Wyraża on różnicę pomiędzy liczbą japońskich firm, które pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą, a tymi które mają negatywną ocenę. Powstaje na podstawie kwartalnych ankiet przeprowadzanych drogą pocztową wśród ok. 210 tys. prywatnych przedsiębiorców oraz 735 przedstawicieli instytucji finansowych. Ankieta zawiera pytania dotyczące ogólnych warunków gospodarczych, zapasów, mocy produkcyjnych, zatrudnienia i in. Publikowane dane dzielą ankietowanych na firmy mniejsze i większe a także na firmy z sektora produkcyjnego i usługowego.

Serwis macroNEXT prezentuje odczyty indeksu Tankan dla dużych firm przemysłowych oraz dużych firm usługowych.

Raport publikowany jest raz na kwartał, na początku kwietnia, lipca, października oraz w połowie grudnia.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
1 lipca 2020 -34 -8
1 października 2020 -27 -34
14 grudnia 2020 -10 -27
Następna publikacja