Stopa bezrobocia (Hiszpania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Hiszpanii. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która ma więcej niż 16 lat, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatniego miesiąca. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 28 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
28 kwietnia 2020 14,4 % 13,8 %
28 lipca 2020 15,3 % 14,4 %
27 października 2020 16,26 % 15,3 %
Następna publikacja