PKB s.a. r/r (Hiszpania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Hiszpanii publikuje Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny). Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 45 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
23 września 2020 -21,5 % -4,1 %
30 października 2020 -8,7 % -21,5 %
23 grudnia 2020 -9,0 % -21,6 %
Następna publikacja