Inflacja HICP r/r (Hiszpania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Instituto Nacional de Estadística (hiszpański urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki inflacji konsumenckiej:inflacja CPI Consumer Price Index czyli wskaźnik obejmujący wyroby i usługi nabyte przez gospodarstwa domowe na terytorium Hiszpanii.inflacja HICP Harmonised Index of Consumer Prices czyli wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej, służący między innymi do oceny czy dane państwo członkowskie może uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
13 listopada 2020 -0,9 % -0,6 %
11 grudnia 2020 -0,8 % -0,9 %
15 stycznia 2021 -0,6 % -0,8 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 12 lutego 2021